پاسخ به شبهه تعدد همسر رسول خدا (ص) – بخش سوم

علت ازدواج های متعدد پیامبر

آیا پیامبر اکرم (ص) به دلیل زن دوست بودن، زنان بسیاری را به همسری گرفته

آیا پیامبر (ص) به دلیل زن دوست بودن، زنان بسیاری را به همسری گرفته است؟ – پاسخ به شبهات

تعداد زنان پیامبر (ص) | پاسخ به شبهه آیا پیامبر (ص) زن دوست بودند؟

در طی قرن های اخیر مستشرقان و افرادی که سر عناد و دشمنی با اسلام …