آشنایی مختصر با فرقه ی انحرافی بابیت – بخش اول

فرقه بابیت

در دوران غیبت حضرت مهدی (عج) شناختن فرقه های انحرافی که در صدد معرفی خود …