پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به سوالات مرتبط با اموال پیدا شده

پیدا کردن مال در خیابان

اموال پیدا شده چه حکمی دارند؟ آیا الزاما باید آن ها را به صاحب اصلی …