آیا بورس حرام است؟ نظر مراجع تقلید درباره بورس

بورس

آیا بورس حرام است؟ مراجع تقلید در این باره چه می‌گویند؟

واژه‌هایی چون بورس، بازار …