داستان مباهله پیامبر رحمت (ص) و حقانیت اسلام

مباهله پیامبر

مباهله پیامبر رحمت و مهربانی با مسیحیان نجران از زیباترین ماجراهایی است که در سال‌های …