معرفی سوره مطففین

معرفی سوره مطففین

سوره مطففین هشتاد و سومین سوره قرآن کریم است. این سوره دارای 36 آیه است …