حدیث روز جمعه چهار آبان ۹۷

‏رسول اکرم (ص) فرمود: «هنگامی که خداوند بلائی را از آسمان می فرستد حافظان قرآن …