محتوای اینستاگرام 20 آبان ۱۴۰۰

صفیر
صفیر

🟡آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸صفیر

صفیر به صدایی شبیه به صدای پرنده یا سوت گفته می شود و در علم تجوید به آوایی گفته می شود که هنگام ادای برخی از حروف الفبا شنیده می شود که آوایی شبیه به سوت می باشد.
مخرج این آوا، میان دندان های ثنایای فک های بالا و پایین است.
از حروف الفبا سه حرف ص، س، ز این صفت را دارا می باشند