شرح و تفسیر حکمت دوم نهج البلاغه

نهج البلاغه

نهج البلاغه بخشی از سخنان و نوشته های ارزشمند، گهربار، حکیمانه و عالمانه امیرالمومنین امام …