شرح دعای 12 صحیفه سجادیه -بخش دهم

دعای 12 صحیفه سجادیه

در این مطلب و در ادامه نوشتارهای قبلی که فرازهای اول تا دهم دعای 12 …

شرح دعای 12صحیفه سجادیه –بخش پنجم

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

دعای 12صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین علیه السلام، دعایی است ماثور که در باب اقرار …