معرفی دشمنان حضرت مهدی (عج) در هنگام ظهور

دشمنان حضرت مهدی (عج)

هنگامی که حضرت مهدی ارواحنا له الفداء قیام می کند، گروه هایی از مردم سرسختانه …