داستان مباهله پیامبر رحمت (ص) و حقانیت اسلام – بخش دوم

داستان های قرآنی

مباهله پیامبر رحمت (ص) با مسیحی‌های ساکن منطقه نجران سرزمین حجاز را می‌توان از زیباترین …

داستان مباهله پیامبر رحمت (ص) و حقانیت اسلام

مباهله پیامبر

مباهله پیامبر رحمت و مهربانی با مسیحیان نجران از زیباترین ماجراهایی است که در سال‌های …