داستان حضرت یوسف (ع) – قسمت چهارم (پاياني) | داستان های قرآنی

سفر دوباره به مصر

همانطور که می دانید قصه گویی یکی از برترین روش ها برای راهنمایی افراد و …