مسجد جمکران، از اماکن منسوب به حضرت قائم (عج)

انتظار برای فرج

بر روی این کُره خاکی اماکن بسیاری وجود دارد که به قدم‌های حضرت مهدی (عج) …