راهکار ائمه (ع) برای شناخت مهدی موعود (عج) از مدعیان دروغین

مدعیان دروغین مهدویت

باور و اعتقاد به وجود امام مهدی روحی و ارواح العالمین له الفداء و منجی …