احتکار در سخن ائمه اطهار

احتکار

احتکار که به معنای ذخیره کالاهای کمیاب و مورد نیاز مردم جامعه به امید گران …