کنترل زبان در کلام رسول خدا (ص) و امامان (ع)

کنترل زبان در احادیث

زبان و سخن گفتن از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین نعماتی است که حق تعالی به آدمی …