کرامت ها و فضائل امام محمد تقی (جواد الائمه) علیه السلام

یا جواد الائمه | امام محمد تقی (ع)

با فرا رسیدن دهم رجب المرجب و ولادت مظهر جود و سخا، جواد الائمه، ابن …