داستان یوم الدار

داستان یوم الدار

و خویشاوندان نزدیک خویش را انذار کن و پَر و بال (رحمت) خود را برای …

داستان قرآنی-ایمان آوردن جنیان به اسلام

داستان قرآنی- ایمان آوردن جنیان به اسلام

(و به یاد آر) زمانی را که ما گروهی از جنیان را به سوی تو …

داستان قرآنی سلیمان نبی (ع) و مورچه

سوره نمل

سلیمان نبی علیه السلام از انبیاء بزرگ الهی است که خداوند متعال برای هدایت قوم …

داستان قرآنی عصیان ابلیس

عصیان ابلیس در سجده بر انسان

و شما را خلق کردیم، سپس شما را صورت گری نمودیم، آن‌گاه به فرشتگان گفتیم: …