گذری بر سریه بئر معونه

سریه بئر معونه

سریه [۱] بئر معونه یکی از سریه‌هایی است که در ماه‌های ابتدایی سال سوم هجری …

گفتگوی ابن صوریا یهودی با رسول الله (ص)

داستان قرآنی

ابن صوریا که نام او عبدالله است، از اندیشمندان یهودی معاصر با رسول الله (ص) …

داستان قرآنی جنگ احزاب – بخش دوم

جنگ احزاب

جنگ احزاب یا خندق یکی از غزوات پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام است که …

واقعه افک روایت شده در برخی از منابع شیعی

داستان قرآنی

درباره واقعه افک به طور مفصل و داستان گونه در مطالب «داستان افک –