محتوای اینستاگرام 8 مهر ۱۴۰۰

جهر
جهر

🟡 آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️جهر
به آوا و صوت قوی یا بلندی آواز گفته می شود و در علم تجوید جز صفات اصلی حروف به شمار می رود. از میان تمام حروف الفبا هجدخ حرف این صفت را دارا می باشند که به آن ها حروف مجهوره گفته می شود و عبارتند از: ب، ج،د،ذ،ر،ز،ض،ط،ظ،ع،غ،ق،ل،م،ن، و، ی