محتوای اینستاگرام 7 مرداد ۱۴۰۰

ضمیر
ضمیر

 

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️ضمیر

اسم شانس و معرفه ای است که به جای اسمی دیگر خواهد نشست و برای جلوگیری از تکرار استفاده میگردد و دلالت بر غائب، مخاطب و متکلم دارد و به دو شکل متصل و منفصل وجود دارد