محتوای اینستاگرام 7 بهمن ۱۴۰۰

حروف تهجی
حروف تهجی

 

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید
🔸️حروف تهجی
شمردن #حروف با نام آن ها را «هجاء» و به مجموع حروف الفبا، #حروف_تهجی گویند. حروف تهجی که همان حروف الفبای #زبان_عرب هستند بیست و هشت حرف می باشند (برخی الف را هم به این حروف اضافه نموده و گفته اند ۲۹ حرف می باشند).
افرادی که الف را جزو حروف تهجی نمی دانند، گفته اند: به دلیل این که الف تکیه گاهی ندارد و از فضای دهان خارج می گردد و قائم به غیر است و همواره ساکن بوده و نمی شود آن را به تنهایی ادا نمود و همچنین جزو حروف شمسی و قمری نیست، نمی شود در شمار حروف آن را قرار داد.
بر خلاف این گروه، آن هایی که الف را در شمار حروف تهجی آورده اند بر این باورند که الف همانند دیگر حروف مخرج دارد و مخرج آن همان فضای #دهان است و به عنوان یکی از حروف جوفی یا هوایی شناخته می شود.