محتوای اینستاگرام 6 آبان ۱400

قصر
قصر

🟣 آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔹قصر
واژه قصر در اصل به معنای کوتاهی است و در علم تجوید به تلفظ حرف در اندازه طبیعی و بدون مد گفته می‌شود.
میزان قصر در تجوید دو حرکت است.