محتوای اینستاگرام 4 آذر ۱۴۰۰

کشکشه
کشکشه

آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

▫️کشکشه
کشکشه وقفی است که در زمان‌های قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفت و امروزه این نوع وقف کاربردی ندارد.
وقف کشکشه به صورت ابدال صورت می‌گیرد و در آن به جای کاف که خطاب به مونث است، حرف شین تلفظ می‌گردد. مثلا در آیه۲۹ سوره یوسف به جای تلفظ استغفری لذنبک، استغفری لذنبش تلفظ می‌شود.