محتوای اینستاگرام 31 تیر ۱۴۰۰

ضمیر
ضمیر🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید
🔸️ضمیر
اسم شانس و معرفه ای است که به جای اسمی دیگر خواهد نشست و برای جلوگیری از تکرار استفاده میگردد و دلالت بر غائب، مخاطب و متکلم دارد و به دو شکل متصل و منفصل وجود دارد