محتوای اینستاگرام 30 دی ۱۴۰۰

استطاله
استطاله

 

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید
🔸️#استطاله

واژه استطاله به معنی طلب کشیدن می باشد. از میان حروف الفبای #عربی حرف «ض» صفت استطاله را دارا است (به آن حرف استطاله می گویند).
حرف ضاد در حالت ساکن تا مخرج و جایگاه ادا نمودن حرف «لام» کشیده می شود و به سبب همین کشش، صوت هم کشیده خواهد شد.
گفته شده است که استطاله یکی از صفات و ویژگی های عارضی حروف می باشد.