محتوای اینستاگرام 30 اردیبهشت ۱۴۰۰

تشدید
تشدید

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم تجوید

🔸️تشدید

زمانی که دو حرف یکسان در کنار هم قرار میگیرند یکی از آن دو نوشته شده و در بالای آن تشدید گذاشته می شود.