محتوای اینستاگرام 3 تیر ۱۴۰۰

سجده های قرآن
سجده های قرآن

🟠 آشنایی با اصطلاحات مهم #علم_تجوید

🔸️سجده های قرآن

۱۵ #آیه از آیه های #قرآن_کریم دارای #سجده هستند که چهار آیه #سجده_واجب و یازده آیه #سجده_مستحب دارند.
بر کسی که #قرآن را #تلاوت می کند یا شخصی که قرآن را گوش می دهد واجب است که هنگام شنیدن آیات ۱۵ سوره سجده، ۳۷ #فصلت، آخرین آیه سوره #علق و آخرین آیه سوره مبارکه #نجم به درگاه باری تعالی سجده نماید.