محتوای اینستاگرام 28 مرداد ۱۴۰۰

نبر
نبر

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️نبر

نبر به معنای بلند کردن و شدت دادن به صوت یا صدا پس از کوتاهی و پستی آن است.
صفت نبر از صفات فرحی حروف به شمار می رود و زمانی ک حرف تلفظ می گردد با شدت، سنگینی و بلندی همراه است.

گفته شده از تمامی حروف الفبا، تنها حرف همزه این این صفت را دارا می باشد.