محتوای اینستاگرام 27 آبان ۱۴۰۰

متماثل
متماثل

🟠 آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید
🔸متماثل
متماثل به معنای شبیه، مثل و مانند است و در علم تجوید به‌ حروفی گفته می‌شود که در صفات و مخرج اتحاد داشته باشند مثل: حروف دال و سین