محتوای اینستاگرام 21 مرداد ۱۴۰۰

وقف
وقف

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️وقف

وقف به معنای تامل و درنگ است و در علم تجوید به جدا کردن کلمه از ما بعد آن می گویند.

در واقع ممکن است زمانی که فرد در حال قرائت سوره و یا آیه ای بلند باشد توانایی خواندن آن را به یک باره نداشته باشد و لازم باشد که در میان آیه توقف نماید و نفسی تازه نماید، به قطع صوت و نفس وقف می گویند.

البته باید توجه داشت که موارد وقف رعایت شوند تا وقف در معنای آیه تاثیری نداشته باشد و آن را تغییر ندهد