محتوای اینستاگرام 21 بهمن ۱۴۰۰

صله میمی
صله میمی

 

🟠 آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید
🔸️صله میمی

در حال #وصل، حرف «واو»، و اگر که پیش از آن مکسور باشد، حرف «یاء» به آن متصل خواهد شد و به آن «صله میمی» گفته می شود که در اختلافی که در #قرائت ها وجود دارد به کار می رود مثل: واژه های علیکم و علیهم که به شکل های علیکمو و علیهمی خوانده می شوند