محتوای اینستاگرام 19 فروردین ۱۴۰۰

بسمله
بسمله

 

⚪آشنایی با اصطلاحات مهم تجوید

🔸️بسمله

بسمله همان بسم الله الرحمن الرحیم است که در اول همه سوره های قرآن کریم به جزء سوره توبه می باشد. بسمله برای هر سوره به صورت جدا نازل شده است و یک آیه مستقل به شمار می رود و خواندن آن در ابتدای هر سوره لازم و ضروری است.
در علم تجوید قطع و وصل کردن بسم الله الرحمن الرحیم به سوره های قبلی یا بعدی به چهار روش انجام می گیرد:
وصل به طرفین: یعنی بسمله به دو سوره قبل و بعد متصل گردد (آخر سوره قبل به ابتدای سوره بعد).
قطع از دو طرف: به این معنا که بسمله از پایان سوره قبل و ابتدای سوره بعد جدا گردد.
قطع بسمله از آخر سوره قبل و وصل به سوره بعد.
وصل به پایان سوره قبل و قطع از سوره بعد (این روش ممنوع و مردود بوده است و نباید استفاده شود).