محتوای اینستاگرام 16 اردیبهشت ۱۴۰۰

استعاذه
استعاذه

🟡آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

استعاذه به معنای پناه بردن یه خداوند متعال از شر شیطان و وسوسه های شیطانی است.

در حقیقت مستحب است فردی که می خواهد قرآن تلاوت کند ور ابتدا و قبل از گفتن بسم الله از شر وسوسه های شیطانی به خود خدا پناه برد.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم درست ترین لستعاذه به درگاه باری تعالی است.