محتوای اینستاگرام 13 خرداد ۱۴۰۰

اصطلاحات علم تجوید
اصطلاحات علم تجوید

🟠آشنایی با اصطلاحات مهم علم تجوید

🔸️حرکت

خواندن کلمات و عبارات عربی مستلزم قرار گرفتن علائم و نشانه هایی بر روی آن کلمات و عبارات است، به این علائم حرکت گفته می شود
سه حرکت اصلی مورد استفاده در عربی کسره، فتحه و ضمه می باشند.