سرکار خانم لیلا الهی

سرکار خانم لیلا الهی

معرفی اعضای موسسه معراج النبی استان خوزستان

سرکار خانم الهی

سرکار خانم لیلا الهی
سرکار خانم لیلا الهی

سرکار خانم لیلا الهی متولد ۱۲ دِی ۱۳۶۲، کم بینا، ساکن شهرستان اهواز، دارای مدرک کارشناسی الهیات و معارف اسلامی، و حافظ دو جزء از قرآن کریم می باشند.

تاکنون سه بار در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم شرکت نموده اند.

سال ۹۵ در رشته حفظ جزء ۳۰، سال ۹۶ در رشته حفظ دو جزء، و سال ۹۷ در رشته حفظ جزء اول، که هر سه بار نمره قبولی کسب نمودند.

همچنین ایشان دوره های کاربر عمومی، و مهارت های هفت گانه کامپیوتر را با موفقیت گذرانده اند.

مدارک و گواهینامه ها:

گواهینامه حفظ جزء اول و سی ام قرآن کریم
گواهینامه حفظ جزء اول و سی ام قرآن کریم

 

گواهینامه حفظ جزء اول قرآن کریم
گواهینامه حفظ جزء اول قرآن کریم

 

لوح تقدیر آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم
لوح تقدیر آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم

موسسه معراج النبی