سرکار خانم ساجده سیاح زاده

معرفی اعضای موسسه معراج النبی استان خوزستان

سرکار خانم ساجده سیاح زاده

سرکار خانم ساجده سیاح زاده
خانم ساجده سیاح زاده

سرکار خانم ساجده سیاح زاده متولد ۲۸ مهر ۱۳۶۶، کم بینا و ساکن شهرستان اهواز، دارای مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی هستند، و حافظ سه جزء از قرآن کریم می باشند.

ایشان تاکنون سه بار در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم شرکت نموده اند.

سال ۹۳ در رشته حفظ دو جزء، سال ۹۵ در رشته حفظ سه جزء، و سال ۹۶ در رشته حفظ سوره های منتخب واقعه و ملک، که هر سه بار نمره قبولی کسب نمودند.

همچنین ایشان به عنوان مربی کودکان امید، در بخش نابینایان کتابخانه مرکزی استان خوزستان مشغول به فعالیت هستند.

مدارک و گواهینامه ها:

گواهی حفظ سوره های منتخب
گواهی حفظ سوره های منتخب

 

گواهی پایان دوره آموزشی حفظ جزء 1 و 30
گواهی پایان دوره آموزشی حفظ جزء 1 و 30

 

گواهی پایان دوره آموزشی حفظ جزء 1 ، 2 و 30
گواهی پایان دوره آموزشی حفظ جزء 1 ، 2 و 30

 

موسسه معراج النبی