سرکار خانم امینه سلیمانی

معرفی اعضای موسسه معراج النبی استان خوزستان

سرکار خانم امینه سلیمانی

سرکار خانم امینه سلیمانی
سرکار خانم امینه سلیمانی

خانم امینه سلیمانی متولد ۱ مرداد سال ۱۳۶۵ هجری شمسی ، نابینا و ساکن شهرستان اهواز هستند و حافظ دو جزء از قرآن کریم می باشند.

تاکنون دو بار در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم شرکت نموده اند.

سال ۱۳۹۴ هجری شمسی در رشته حفظ یک جزء و سال ۱۳۹۵ در رشته حفظ دو جزء، که هر دو بار نمره قبولی کسب نمودند.

همچنین ایشان آموزش رشته های هنری قالی بافی و گل کریستال را هم گذرانده اند و بسیار ماهر هستند.

مدارک و گواهینامه ها:

 

گواهینامه حفظ جزء اول قرآن کریم
گواهینامه حفظ جزء اول قرآن کریم

 

گواهینامه پایان دوره آموزشی جزء 30 خانم سلیمانی
گواهینامه پایان دوره آموزشی جزء ۳۰ خانم سلیمانی

 

گواهینامه پایان دوره آموزشی جزء 30 و 1
گواهینامه پایان دوره آموزشی جزء ۳۰ و ۱ خانم سلیمانی

 

موسسه معراج النبی