مسابقه شماره ۴ موسسه معراج النبی | مسابقه ماهانه

مسابقه شماره 4 موسسه معراج النبی

مسابقه شماره ۴

این مسابقه بنا بر برنامه عمومی گروه، پایان هر ماه قمری برگزار …

🌸🌸 مسابقه ۲🌸🌸 🌸یک سوال🌸 🎁🌸یک جایزه🌸🎁  

مدیران موسسه معراج درنظر دارند پایان هر هفته، ۵ سوال از میان مطالب
ارسالی در …

ختم قرآن کریم در گروه واتساپی معراج النبی

طرح ختم قرآن

🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده برای هدایت بشر و …

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

به نام آفریننده ی بی‌همتا

مدیران موسسه معراج النبی جهت ارایه مطالب آموزشی و اطلاع …