غدیر عید بزرگ ولایت امیر المومنین علی (ع)

ماه هر شب تا سحر محو تماشای علی‌ست
تازه در این خانه زهرا ماه شب‌های …

شعر اربعین

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

*اربعین سیدوسالار شهیدان گرامی باد*

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

اشعار محمل

اشعار اربعین امام حسین علیه السلام…