نوح نبی در احادیث

نوح نبی در احادیث

نوح نبی علیه السلام یکی از انبیاء بزرگ و الوالعزم الهی است که نسبش با واسطه ادریس پیامبر و حضرت شیث به آدم علیه السلام می‌رسد و به سرگذشت قومش در قرآن کریم اشاره شده است. نام نوح (ع) در قرآن کریم و در سوره‌های مختلف بالغ بر چهل بار آمده است و از پیامبرانی به شمار می‌رود که دارای شریعتی خاص و مصحف هستند. درباره حضرت نوح (ع) گفته شده که دعوتشان به توحید جهانی بود و ایشان در طول حیات ۲۵۰۰ ساله در کنار امر مهم رسالت به شغل نجاری نیز مشغول بوده‌اند. در مطلب «داستان حضرت نوح (ع)» به زندگانی این رسول عظیم الشأن بر اساس آیات قرآنی پرداخته شد. حال و در این مطلب با عنوان نوح نبی در احادیث؛ احادیثی که درباره ایشان آمده است به رشته تحریر در آمده‌اند.

نوح نبی در احادیث
نوح نبی در احادیث

نوح نبی در کلام پیامبر

  • أوّلُ نَبیٍّ اُرسِلَ ، نُوحٌ[۱]

اولین نبی مرسل، نوح علیه السلام می‌باشد.

  • أوّلُ الأنبیاءِ ، آدَمُ ثُمّ، نُوحٌ و بَینَهُما ، عَشرَهُ آباءٍ[۲].

نخستین پیامبران، حضرت آدم است و پس از آن نوح نبی می‌باشد و میان این دو ده پدر فاصله است.

  • بَعَثَ اللّه ُ نُوحا لأربَعینَ سَنهًو لَبِثَ فی قَومهِ ألفَ سَنهٍ إلاّ خَمسینَ عاما یَدعُوهو عاشَ بعدَ الطُّوفانِ سِتّینَ سَنهً حتّى کَثُرَ النّاسُ و فَشَوا[۳].

خدای متعال نوح نبی علیه السلام را در چهل سالگی برگزید و او نهصد و پنجاه سال قومش را به توحید دعوت نمود و پس از طوفان شصت سال زندگی کرد تا آن‌که تعداد مردم بسیار شد.

توجه: روایت‌های دیگری نیز درباره سن نوح علیه السلام وجود دارند که البته از لحاظ اعداد و ارقام متفاوت می‌باشند.

  • إنّ رجُلاً قالَ : یا رسولَ اللّهِ ، أ نَبیٌّ کانَ آدَمُ ؟ قالَ : نَعَم ، مُکلَّمٌ . قالَ : کَم بَینَهُ و بینَ نُوحٍ ؟ قالَ : عَشرَهُ قُرونٍ . قالَ : کَم بینَ نُوحٍ و بینَ إبراهیمَ ؟ قالَ : عَشرَهُ قُرونٍ . قالَ : یا رسولَ اللّه ِ ، کَمِ الأنبیاءُ ؟ قالَ : مِائهُ ألفٍ و أربعَهٌ و عِشرونَ ألفا . قالَ : یا رسولَ اللّه ِ ، کَم کانتِ الرُّسُلُ مِن ذلکَ ؟ قالَ : ثلاثَمِائهٍ و خَمسَهَ عَشَرَ جَمّا غَفیرا[۴]

همانا مردی گفت: ای پیامبر خدا! آدم علیه السلام نبی بود؟ حضرت فرمود: آری، پیامبری بود که خداوند متعال با او سخن گفت. مرد دوباره سوال کرد: میان او و نوح (ع) چه مقدار فاصله است؟ رسول خدا (ص) فرمود: ده قرن.

مرد پرسید: پیامبران چه تعداد هستند؟ حضرت فرمود: ۱۲۴ هزار پیامبر.

پس مرد در ادامه گفت: چه تعداد از آن‌ها مرسل بودند؟ حضرت پاسخ داد: بسیار، سیصد و پانزده نفر.

نوح علیه السلام در سخن امامان

امام باقر (ع)

  • کانَت شَریعَهُ نُوحٍ علیه السلام أن یُعبَدَ اللّه ُ بالتّوحیدِ و الإخلاصِ و خَلعِ الأندادِ و هِیَ الفِطرَهُ الّتی فَطَرَ النّاسَ علَیها و أخَذَ مِیثاقَهُ على نوحٍ علیه السلام و النَّبیّینَ أن یَعبُدوا اللّه َ و لا یُشرِکوا بهِ شیئا و أمَرَهُ بالصَّلاهِ و الأمرِ و النَّهیِ و الحَرامِ و الحَلالِ و لَم یَفرِضْ علَیهِ أحکامَ حُدودٍ و لا فَرْضَ مَوارِیثَ ؛ فهذهِ شَریعَتُهُ[۵]

آئین حضرت نوح علیه السلام این بود که خدای تعالی به وحدانیت، اخلاص و بی شریک بودن پرستش شود و این در واقع همان فطرتی می‌باشد که انسان‌ها بر آن سرشته شده‌اند. و (خداوند) از نوح و دیگر انبیاء پیمان گرفت که همانا خدا را عبادت کنند و چیزی را شریک او نکنند و او را به ادای نماز، امر و نهی (امر به معروف و نهی از منکر) و حرام و حلال مکلف نمود و احکام حدود و ارث را بر او فرض نکرد، این آئین نوح بود.

  • کانَ بینَ آدَمَ و بینَ نُوحٍ علیهما السلام عَشرَهُ آباءٍ کلُّهُم أنبیاءُ اللّه ِ[۶].

میان آدم و نوح علیهم السلام ده پدر فاصله بود که هر ده نفر از انبیاء الهی بودند.

کشتی حضرت نوح (ع)
کشتی حضرت نوح (ع)
  • إنّ نُوحا علیه السلام لَمّا غَرَسَ النَّوى، مَرَّ علَیهِ قَومُهُ، فجَعلوا یَضحَکونَ و یَسخَرونَ و یقولونَ: قد قَعَدَ غَرّاسا، حتّى إذا طالَ النَّخلُ و کانَ جَبّارا طُوالاً قَطَعَهُ ثُمّ نَحَتَهُ. فقالوا : قد قَعَدَ نَجّارا. ثُمّ ألّفَهُ، فجَعَلَهُ سَفینَهً. فمَرُّوا علَیهِ فجَعلوا یَضحَکونَ و یسخَرونَ و یقولونَ : قد قَعَدَ مَلاّحا فی فَلاهٍ من الأرضِ ، حتّى فَرَغَ مِنها[۷]

همانا زمانی‌که نوح علیه السلام هسته (گفته شد هسته خرما می‌باشد) را می‌کاشت، قوم او بر او گذشتند و به تمسخر او پرداختند و شروع به خندیدن او کردند و گفتند: کارش به درخت کاری کشیده است. تا آن‌که درخت بزرگ شد و به نخلی بلند و قوی تبدیل شد. نوح آن را برید و شروع به تراشیدن آن کرد. باز قوم او گفتند: کارش به نجاری نیز کشید. پس در ادامه نوح الوارهای نخل را با یکدیگر ترکیب کرده و کشتی ساخت. باز قوم او که از کنارش می‌گذشتند با تمسخر، استهزاء و خندیدن گفتند: کارش به کشتیبانی در یک دشت رسیده است تا آن‌که نوح نبی کار ساختن کشتی را به پایان رساند.

امام جعفر صادق (ع)

  • عاشَ نُوحٌ علیه السلام ألفَی سَنهٍ و خمسَمِائهِ سَنهٍ مِنها ثمانُمِائهٍ و خَمسونَ سَنهً قَبلَ أن یُبعَثَ و ألفُ سَنهٍ إلاّ خَمسینَ عاما و هُو فی قَومِهِ یَدعوهُم و مِائتا سَنهٍ فی عَمَلِ السَّفینَهِ و خَمسُمِائهِ عامٍ بَعدَ ما نَزَلَ منِ السَّفینَهِ و نَضَبَ الماءُ فمَصَّرَ الأمصارَ و أسکنَ وُلدَهُ البُلدانَ . ثُمّ إنّ مَلَکَ المَوتِ جاءهُ و هُو فی الشّمسِ، فقالَ : السّلامُ علَیکَ . فرَدَّ علَیهِ نُوحٌ و قالَ لَهُ : ما جاءَ بکَ، یا ملَکَ المَوتِ ! ؟ فقالَ : جِئتُ لأقبِضَ رُوحَکَ . فقالَ لَهُ : تَدَعُنی أدخُلُ مِن الشّمسِ إلَى الظِّلِّ ؟ فقالَ لَهُ : نَعَم ، فتَحَوَّلَ نُوحٌ علیه السلام من الشمس إِلى الظلّ . ثُمّ قالَ : یا مَلَکَ المَوتِ ! فکأنّ ما مَرَّ بِی فی الدُّنیا مِثلُ تَحَوُّلی مِن الشّمسِ إلَى الظِّلِّ . فامضِ لِما اُمِرتَ بهِ . فقَبَضَ رُوحَهُ علیه السلام[۸]

نوح نبی علیه السلام ۲۵۰۰ سال زندگی کرد. هشتصد و پنجاه سال پیش از آن‌که مبعوث گردد. ۹۵۰ سال دیگر به دعوت قوم به یکتاپرستی گذشت و ۲۰۰ سال دیگر را به امر خداوند به ساخت کشتی گذراند و ۵۰۰ سال پس از پایان طوفان و پایین آمدن از کشتی به ساخت و آبادانی شهرها و قرار دادن فرزندان خود در آن‌ها سپری شد. سپس فرشته مرگ در حالی که نوح در آفتاب نشسته بود بر او ظاهر شد (به نزدش آمد) و گفت: سلام بر تو. نوح نبی پاسخ داد و گفت: به چه کاری آمده‌ای ای فرشته مرگ؟! ملک الموت گفت: آمده‌ام که جان تو را بگیرم. نوح فرمود: اجازه می‌دهی که از آفتاب به سایه بروم؟ فرشته مرگ اجازه داد. نوح سپس گفت: ای فرشته مرگ! عمری که گذشت به اندازه‌ی همین رفتنم از آفتاب به سایه بود. پس آن‌چه را که به آن امر شده‌ای، انجام ده. پس ملک الموت حضرت عزرائیل، جان نوح پیامبر را گرفت.

منبع:

[۱] کنزالعمال:۳۲۳۹۱

[۲] کنزالعمال:۳۲۲۷۴

[۳] المستدرک على الصحیحین : ۲/۵۹۵/۴۰۰۵

[۴] الدرّ المنثور : ۱/۱۲۶

[۵] بحار الأنوار : ۱۱/۳۳۱/۵۳

[۶] کمال الدین : ۲۱۴/۲

[۷] الکافی : ۸/۲۸۳/۴۲۵

[۸] الأمالی للصدوق : ۶۰۲/۸۳۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 89 = 95