در باره موسسه معراج النبی خوزستان

موسسه قرآن و عِطرت معراج النبی استان خوزستان با هدف ترویج و تبلیغ مفاهیم والای قرآنی و توسعه فرهنگ و آداب دینی در سطوح مختلف اجتماعی راه اندازی شده است.
رسالت  موسسه قرآن و عترت معراج النبی استان خوزستان تعمیق و توسعه آموزه های دینی, اخلاقی, ولایی و انقلابی و تحقق خواسته های عالمانه ی  مقام معظم رهبری دامه برکاته می باشد.
به طور قطع, دستیابی به اهداف مذکور تنها از طریق فراگیر شدن آموزش های قرآنی میسر خواهد بود.
لذا می بایست آموزش هایی مناسب با شرایط اقلیمی و جسمانی قرآن آموزان را طرح ریزی نمود.
در همین راستا, موسسه قرآن و عترت معراج النبی استان خوزستان علاوه بر دوره های عمومی که برای اقشار مختلف برگزار می کند, دوره های اختصاصی نیز جهت آموزش به افراد دارای معلولیت را در نظر گرفته است.
همچنین این موسسه تلاش نموده است تا با بهره گیری از نیرو های متخصص و کارآزموده معلول, موجبات ارتقای جایگاه این عزیزان و تامین مربیان متخصص ویژه مراکز مرتبط با امور معلولان را فراهم آوَرَد.