گزارش عملکرد

گزارش عملکرد سال جاری موسسه”
سلام علیکم. جهت استحضار عزیزان میرسانیم: که هیات مدیره موسسه