و قال علیه السّلام:
علی علیه السلام فرمود:

مِنْ کَفَّارَاتِ الذَّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَهُ الْمَلْهُوفِ، وَ التَّنْفِیسُ عَنِ الْمَکْرُوبِ.
دادخواهی از ستم دیده و آسایش بخشیدن به اندوهگین از کفاره های گناهان بزرگ است.

حکمت ۲۴
کفاره ی گناهان بزرگ
نهج البلاغه

Print Friendly, PDF & Email